Helder denken en doen over veerkracht en verzuim

Wij helpen organisaties helder te denken en doen over veerkracht en verzuim. Voor ons begint dat bij het verkrijgen van inzicht in de risico’s die aan het werk verbonden zijn en in de veerkracht van een organisatie. We willen het echt begrijpen. Daarom meten we. Daarom volgen we actuele nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarom hebben we zelf een eigen gevalideerde veerkrachtsmeting ontwikkeld. Daarom meten we hoe sterk de werkgever als hulpbron voor veerkracht fungeert.

Revel is gespecialiseerd in valide rekenmodellen, procesinrichting en implementatie strategieen. We helpen onze klanten naar een praktijk die ook echt resultaten brengt.

Veerkracht verbeteren

Onze aanpak is op meerdere aspecten onderscheidend. Bij het meten van veerkracht bij medewerkers vormen we ook een beeld in welke mate privé en werk hulpbronnen ondersteunen.
We meten tevens de kwaliteit van de inrichting van werk hulpbronnen binnen de organisatie.

Verzuimregie verbeteren

Verzuim heeft een grote impact op organisaties, het reduceert de inzetbaarheid van medewerkers, brengt hoge kosten met zich mee en kan de dienstverlening van teams en functies kwetsbaar maken.
Goed regie voeren over verzuim is een vak op zich, een specialisme.

Verzuimbeheer verbeteren

Veel organisaties hebben hun beheersmaatregelen gebaseerd op wet- en regelgeving. In het operationeel beheer van verzuim kunnen veranderingen en verbeteringen nodig zijn.
Vanuit onze ervaring ondersteunen we hier graag bij.

Verloop verbeteren

Voor ons zijn data gedreven inzichten in verloop het fundament voor een gedegen analyse. Uw ambitie en doelen zijn leidend bij het opstellen van een wonderolie plan. We richten ons daarbij op wat u in de reis van medewerkers door uw organisatie kunt verbeteren om te binden en boeien.


Grip op verzuim en vergroten van veerkracht van medewerkers

Wij gebruiken data, dashboard, gevalideerde veerkrachtsmetingen en voorspelbaarheidsmodellen om verzuim te verlagen en veerkracht te vergroten bij individuele medewerkers en voor de totale organisatie.

We maken inzichtelijk hoe groot of laag de veerkracht is bij een individuele medewerker en wat nodig is om dit te vergroten.

We bieden real-time stuurinformatie over de actuele stand van het verzuim en analyses waar de organisatie risico’s loopt zodat er meer grip ontstaat.

We voorspellen en geven interventies om ervoor te zorgen dat de veerkracht bij individuele medewerkers en binnen de organisatie toeneemt.

We richten ons met name op het inzichtelijk krijgen van de mate van mentale veerkracht bij medewerkers en wat beinvloedbaar is vanuit persoon, werk en/of prive factoren.

We maken een risico inventarisatie en geven praktische adviezen om snel en gemakkelijk het verzuimbeleid in de organisatie te verbeteren.

We bieden online en real-time verzuim dashboard gespecificeerd naar de wensen van de organisatie.