Verloop verbeteren

Verloop verbeteren

De arbeidsmarkt is aantrekkelijk. Mensen in organisaties bewegen makkelijk van de een naar de ander.In diverse sectoren is het verloop hoog en nieuwe instroom moeilijk te vinden.

Data gedreven inzichten in het verloop

Op basis van uw situatie stellen we samen met u de vragen op die we zouden kunnen stellen bij de hoogte van het verloop in uw organisatie. We vertalen deze vragen naar de dataset die we gebruiken om een analyse te maken van doelgroepen, aard en oorzaak van het verloop gedrag van medewerkers.

Daarnaast bespreken we wat uw beleid en praktijk is om mensen te binden aan en boeien in uw organisatie. We doorlopen daarbij wat u heeft ingericht om dat te bereiken vanaf het moment van solliciteren en onboarding in uw organisatie.

Wonderolie bij verloop

We hebben natuurlijk geen wonderolie. Voor ons zijn de data gedreven inzichten het fundament voor een gedegen analyse van het verloop. Uw ambitie en doelen zijn leidend bij het opstellen van een wonderolie plan. We richten ons daarbij op het zo goed mogelijk kunnen binden & boeien van uw medewerkers. Nieuw beleid dat we graag helpen borgen in uw organisatie.

We spreken de details van deze aanpak met u door.