Verzuimregie verbeteren

Verzuimregie verbeteren

Regie over verzuim is een specialisme

Verzuim heeft een grote impact op organisaties, het reduceert de inzetbaarheid van medewerkers, brengt hoge kosten met zich mee en kan de dienstverlening van teams en functies kwetsbaar maken. Goed regie voeren over verzuim is een vak op zich, een specialisme. We nemen u hieronder mee hoe wij hier tegenaan kijken. Regie voeren vergt dat je eerst goed kan identificeren hoe de verzuim risico’s eruit zien en waar de kansen voor preventie liggen. Als je risico’s en kansen identificeert, heb je de basis voor de inrichting van de beheersmaatregelen. Daarvoor is wet- en regelgeving het minimum wat je moet inrichten. Eigen ambities en doelen zijn een belangrijk uitgangspunt voor de effectiviteit van operationele beheersmaatregelen. Eigen beheer werkt vooral goed als dit op management niveau ook bekrachtigd wordt met een adequaat managementproces.

Ons dashboard verzuim geeft inzichten die verder gaan

Ons verzuim dashboard is drie ledig: een prognosetool voor het toekomstige verzuim, een monitor van het huidig verzuim eneen achteruitkijkspiegel. We helpen u met inzichten die de basis vormen voor gerichte interventies. Verder dan alleen de traditionele verzuimcijfers, laten we de impact van verzuim zien op de inzetbaarheid van uw medewerkers, wat de loondoorbetalingslasten zijn, verzuimvensters en frequentiegedrag. U kunt via ons dashboard zien de verdeling zien over afdelingen, functies en teams. Daarnaast helpen we u met structureel inzicht in de aard en oorzaak van het verzuim.

Ons verzuim dashboard kan worden gekoppeld aan verschillende registratiesystemen, applicaties en databases, waardoor altijd de meest recente cijfers inzichtelijk zijn. Data uit verzuim-, personeels- en salarissystemen worden bij elkaar gebracht en duidelijk inzichtelijk gemaakt met behulp van statistische analyses. Met innovatieve datavisualisatietechnieken maken we het dashboard voor u prettig hanteerbaar.  

Met data gedreven inzicht neemt u zelf de regie over het verzuim

Inzicht in de impact van verzuim en doelgroepen, aard en oorzaak, vraagt om doorpakken vanuit het verzuimmanagement. Doet u de juist interventies? Werkt uw verzuimmanagement effectief?

Onze visie is dat u zelf altijd in controle bent over het verzuimmanagement. Natuurlijk moet dat in lijn zijn met alle wettelijke kaders van sociale zekerheid. In veel gevallen werkt u daarvoor ook met uitbestedingen aan bijvoorbeeld de arbodienst. U beslist zelf over hoe om te gaan met de risico’s op verzuim en de kansen die prettig en productief werk bij u bieden. Aan de hand van de beste praktijken van verzuimmanagement toetsen wij de kwaliteit van uw beheersmaatregelen en managementproces.

De inzichten in risico’s en kansen bij uw verzuim en de mogelijkheden tot verbetering in de regie presenteren we in een business case verzuim. Daarin geven we een set van concrete verbeteringen die ervoor zorgen dat het verzuim in uw organisatie teruggedrongen kan worden.  

Om uw beheersmaatregelen en managementproces transparant te maken hanteren we een eigen raamwerk. We komen graag bij uitleg geven welke voordelen het voor u heeft.