Veerkracht Academy

Veerkracht Academy

Een veerkrachtige organisatie levert competitief voordeel op! Veerkrachtige organisaties zijn innovatiever, wendbaarder, hebben hun werkprocessen optimaal ingericht en worden bemenst door werknemers die met plezier hun werk uitvoeren. Het zijn organisaties die bewust sturen op de autonomie van hun werknemers En die tegelijkertijd zorgt voor verbinding en trots van de werknemers.  

Veerkracht is een veelomvattend onderwerp. Wat is veerkracht en hoe ontstaat dit bij individuen? Kan iedereen veerkracht ontwikkelen? Hoe kun je de veerkracht van een organisatie in kaart brengen? Op welke manier kun je in samenhang en planmatig klanten helpen bij het vergroten van hun veerkracht? Welke methodieken staan je ter beschikking om dit te doen en hoe zorg je voor aansluiting bij de DMU van de klantorganisatie? Deze onderwerpen, en meer, komen aan de orde in de Revel Veerkracht Academy.  

Wil je als adviseur, consultant of trainer organisaties daadwerkelijk helpen met het vergroten van hun veerkracht? Wil je weten welke methodieken, vaardigheden, lessons learned hierbij behulpzaam zijn, zodat jij het verschil kan maken bij je klanten, opdrachtgevers en stakeholders? Meld je dan aan voor onze Veerkracht Academy.

De  opbouw van onze Academy:

  • Inleidend collega over veerkracht, identiteitsontwikkeling en maatschappij
  • Meten van veerkracht bij individuen
  • Training bespreking van veerkracht
  • Data verzameling
  • Organisatie risk assessment van veerkracht
  • Voeren van adviesgesprekken over veerkracht
  • Implementatie van aanpak vergroten veerkracht
  • Intervisie bijeenkomsten

Voor meer informatie over deelname of achtergrond kunt u contact opnemen met George van Ederen via 020-6645002.