Veerkracht verbeteren

Veerkracht verbeteren

Veerkracht definiëren we als het vermogen van een organisatie om tegenvallers op te vangen. Dat vermogen is opgebouwd uit twee componenten, de veerkracht van de mensen die samen de organisatie vormen en de hulpbronnen voor veerkracht die in een organisatie aanwezig zijn. We baseren ons op moderne wetenschappelijke inzichten, door onze visie te baseren op de volgende formule:

Kort weergegeven bedoelen we hiermee dat de performance van een organisatie bij tegenvallers het resultaat is van de veerkracht van de medewerker en de georganiseerde hulpbronnen.

Persoonlijke veerkracht van werkenden is een optelsom van zelfvertrouwen, selfefficacy en sociaal optimisme.  De aanwezigheid van hulpbronnen, in de privésituatie en in het werk, vergroten het vermogen met tegenslagen om te gaan. Behulpzame hulpbronnen in het werk zijn eigen regie (autonomie) en veiligheid (verbondenheid).  Een voorbeeldrol van de leidinggevende is van belang voor het ervaren van hulpbronnen.

In onze visie is het onderhouden van veerkracht een belangrijke investering die voor elke organisatie nuttig is. In goede tijden investeer je proactief in de buffers van een organisatie om succesvol te blijven in mindere tijden. In tijden van tegenslagen om mensen te helpen de werkzaamheden te continueren.

We hebben onze visie vertaald naar een concrete en praktische aanpak in 4 stappen, waarmee u de veerkracht van uw organisatie aanmerkelijk kunt verbeteren.

Onze aanpak is op meerdere aspecten onderscheidend. Bij het meten van veerkracht bij medewerkers vormen we ook een beeld in welke mate privé en werk hulpbronnen ondersteunen. We meten tevens de kwaliteit van de inrichting van werk hulpbronnen binnen de organisatie. Zo krijgen we een volledig beeld van hoe veerkracht effectief kan verbeteren. Oplossingen geven we in het perspectief van het team of de organisatie. Oplossing scenario’s omvatten zowel interventies die de individuele medewerker helpen als interventies die de inrichting van werk hulpbronnen verbetert.

Meer informatie over de Veerkracht Academy. Klik hier.