Verzuimbeheerproces verbeteren

Verzuimbeheerproces verbeteren

Regie over verzuim is een specialisme

Verzuim heeft een grote impact op organisaties, het reduceert de inzetbaarheid van medewerkers, brengt hoge kosten met zich mee en kan de dienstverlening van teams en functies kwetsbaar maken. Goed regie voeren over verzuim is een vak op zich, een specialisme. Veel organisaties hebben hun beheersmaatregelen gebaseerd op wet- en regelgeving. In het operationeel beheer van verzuim kunnen veranderingen en verbeteringen nodig zijn. Vanuit onze ervaring met operationeel beheer van verzuim ondersteunen we hier graag bij.

Diagnose en verbetering van onderdelen van het operationeel beheer

Operationeel beheer van verzuim is vaak gericht op het verzuimsysteem (detecteren), de combinatie van WVP-proces en re-integratie (respons en herstellen), preventie en financieren. Door onze data gedreven kennis over verzuimbeheer kunnen wij helpen bij het verbeteren van de effectiviteit in elke stap van het proces. Bijvoorbeeld bij het meer op maat van uw eigen ambitie inrichten van het WVP-proces. Bij het maken en implementeren van beleid over de inzet van externe expertise als bedrijfsarts en providers naar de aard en oorzaak van uw verzuim. Of bij het beoordelen van uw aanslag werkhervattingskas.