Kennis

Kennis

We zijn graag transparant over de bronnen waar we onze inzichten op baseren. We gebruiken daarvoor wetenschappelijke inzichten en actuele contacten in de praktijk. Een bloemlezing uit de literatuur waarop we ons baseren geven we hieronder in alfabetische volgorde.

  • Broma, Burucka, Horvátha, Richter, Leiter, 2015. Areas of worklife as predictors of occupational health – A validation study in two German samples.
  • Britt, Sinclair, Kleiger, 2016. How Much Do We Really Know About Employee Resilience?  Industrial and Organizational Psychology
  • Douwes en Hooftman (eindredactie), 2018. Arbobalans 2018. TNO
  • Koopmans, Niks, De Vroome, 2020. Veerkracht en werkhulpbronnen ter versterking van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Tijdschrift voor HRM
  • Kurtessis et al, 2015. Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory. Journal of Management.
  • Luthans, Vogelgesang Lester 2006 – developing the psychological capital of resiliency. Human Resource Development Review
  • Maslach, Leiter, Jackson, 2011. Making a significant difference with burnout interventions: Researcher and practitioner collaboration. Journal of Organizational Behavior
  • Moss, 2019. Burnout is about your workplace, not about your people. HBR
  • Niks et al (redactie), 2018. Duurzame inzetbaarheid in Nederland. TNO
  • Pfeffer, 2018. The overlooked essentials of employee well-being. McKinsey Quarterly Schaufeli en Bakker, 2004. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior 

Achtergrond informatie:

Psychische ongezondheid varieert in ernst van klachten tot stoornis

Psychische ongezondheid kan zich uiten in allerlei klachten, zoals je down voelen, stress ervaren, zenuwachtig zijn of angst hebben. Het kunnen ook psychosomatische klachten zijn, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of buikpijn. De ernst van psychische klachten kan variëren van af en toe milde klachten ervaren tot een gediagnosticeerde psychische stoornis. Dit is een glijdende schaal, die onder meer afhangt van de mate waarin de klachten de betreffende persoon belemmeren in zijn of haar dagelijks leven.

De meeste Nederlanders van 12 jaar en ouder voelen zich psychisch gezond: bijna 89%. Binnen de groep jongeren van 12 tot 16 jaar voelt zelfs 95% zich psychisch gezond. Dat is een hoger percentage dan bij alle andere leeftijdsgroepen. Iets meer mannen dan vrouwen voelen zich psychisch gezond (91% versus 86%).

Minder psychisch gezonden onder alleenstaanden

In de groep alleenstaanden voelen minder personen zich psychisch gezond dan in de algemene bevolking. Bij alleenstaanden van 40 tot 65 jaar voelt 80% zich psychisch gezond. Bij jongere en oudere alleenstaanden is dat verschil iets kleiner, maar ook bij hen liggen de percentages (respectievelijk 82% en 84%) lager dan in de algemene bevolking.