Nieuws en trainingen

Nieuws en trainingen

Leergang Veerkracht Werknemers

medio oktober 2021 – exacte datum volgt

Veerkracht definiëren we als het vermogen van mensen om tegenvallers op te vangen en het vermogen om met veranderingen om te gaan. Veerkracht van een medewerker is afhankelijk van persoonlijke, privé en werk hulpbronnen. In deze onzekere (corona)tijden wordt een groot beroep gedaan op de veerkracht van ons allemaal.

Veerkracht
Maar wat is nu eigenlijk veerkracht? Was het er vroeger ook of is het een modeterm? Is het afhankelijk van de wijze waarop we ons in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld? Is veerkracht een onderdeel van onze identiteit en zo ja: hoe ontstaat veerkracht? Wat zijn maatschappelijke factoren die een rol spelen in de wijze waarop wij kijken naar veerkracht?

Leergang

Revel organiseert leergangen met als thema Veerkracht. Deze kosteloze leergang bestaat uit twee expertisesessies. Elke sessie duurt anderhalf uur. 

Op 4 maart bespreken we de historische en maatschappelijke context waarbinnen veerkracht is ontstaan. We gaan in op begrippen als identiteitsontwikkeling, autonomie en verbondenheid. En we schetsen de wijze waarop de huidige (werkende) samenleving een beroep doet op onze veerkracht.

Op 11 maart behandelen we de componenten waaruit veerkracht is opgebouwd. We bespreken de onderlinge intrapsychische relaties van het concept en de wijze waarop veerkracht te meten is. We behandelen de relatie tussen verminderde veerkracht. De kans op uitval en verzuim bij werknemers. En we bespreken de beschermende factoren die uitval kunnen voorkomen. 

Sessie begeleider: De sessie wordt verzorgd door Sabine Eisses. Sabine is psycholoog en adviseur bij Revel. Zij heeft zich gespecialiseerd in performanceverbetering van mens en organisatie. Zie https://www.linkedin.com/in/eissessabine/

Na deze leergang:

  • Kun je het concept veerkracht plaatsen in een historisch en maatschappelijk perspectief
  • Heb je kennis over de intrapsychische relaties van veerkracht binnen een individu
  • Heb je kennis over het belang van het behouden en ontwikkeling van veerkracht anno 2021
  • Heb je kennis over de wijze waarop je veerkracht kunt meten
  • Heb je inzicht in de ontwikkeling van veerkracht bij medewerkers
  • Weet je welke persoonlijkheid, privé en werk gerelateerde buffers een rol spelen bij het behoud van veerkracht

Voor wie:

  • Voor HR managers die beroepsmatig werknemers begeleiden en een rol vervullen in personeelsontwikkeling dan wel in het begeleiden van organisatieveranderingen
  • Voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en meer wil leren over de eigen veerkracht

Inschrijven kan via info@revel.nl door uw naam, functie, organisatie, email en telefoonnummer toe te sturen. Het maximum aantal inschrijvingen bedraagt 10 deelnemers per sessie. De sessie zal online plaatsvinden en een interactief karakter hebben.

Tevens organiseren we een leergang over de wijze waarop werkgevers de veerkracht van hun eigen organisatie inzichtelijk kunnen maken en wat de kritieke succesfactoren zijn om te komen tot performance verbetering.  De data voor deze sessies volgen via deze website.